Produkcja

Rozprzestrzenianie się pożaru w budynkach jest ograniczane przy pomocy środków pomniejszania palącej się powierzchni oraz natężenia i czasu trwania pożaru, do których między innymi zalicza się systemy oddymiania pomieszczeń. Produkowane przez UAB „Buitmena” urządzenia wyciągowych wentylacji oddymiających i odprowadzających ciepło spełniają wymagania przeciwpożarowe oraz są produkowane i testowane zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami.

 Założona w 2003 roku UAB „Buitmena” obecnie jest pierwszym oraz jedynym w krajach bałtyckich producentem klap oddymiających i odprowadzających ciepło. Produkcja UAB „Buitmena” została zbadana w notyfikowanym laboratorium UE, które dokonało również oceny zgodności wyrobów.

Spółka wdrożyła system zakładowej kontroli jakości produkcji, który pomaga w kwalifikowanym wykonaniu zleceń, począwszy od kompletowania materiałów, a kończąc na dostarczeniu gotowej produkcji do zleceniodawcy oraz na zapewnieniu spełnienia przez nasze wyroby wymagań zawartych w normach i dokumentach normatywnych.

Wieloletnie doświadczenie, innowacyjność rozwiązań oraz nowatorskie działania naszych ambitnych specjalistów to atuty, dla których naszą firmę wybrały setki klientów (placówek budowlanych) zarówno na terenie Litwy, jak i za jej granicami.

Oferujemy produkowane przez nas:

  • klapy z funkcją oddymiania i odprowadzania ciepła
  • kopułkowe świetliki dachowe
  • pasma świetlne
  • pasma świetlne z segmentami oddymiającymi i odprowadzającymi ciepło
  • wyłazy dachowe
  • konstrukcje świetlne oraz inne wyroby niestandardowe

Ponad 90% wszystkich wypadków śmiertelnych w pożarach spowodowanych jest nie płomieniem, lecz wydzielającym się podczas pożaru dymem zawierającym toksyczne produkty spalania oraz tlenek węgla. Właśnie dlatego produkowane przez UAB „Buitmena” systemy oddymiające i wentylacyjne stanowią istotny element bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabezpieczają nie tylko dobra materialne, lecz również życie ludzkie.