News

Įgyvendintas ES finansuojamas projektas / 2013-08-15

UAB „Buitmena“ įgyvendino Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą UAB „Buitmena“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“
Projekto Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-03-037

Projekto pradžia: 2011-11-24
Projekto pabaiga: 2013-04-23
Bendra projekto vertė: 147.640,06 Lt
Projektui skirtas finansavimas: iki 81.202,03 Lt

Įgyvendintas ES finansuojamas projektas / 2013-08-15

UAB „Buitmena“, įkurta 2003 m., šiuo metu yra pagrindinis zenitinių žibintų, šviesos konstrukcijų, automatinių atidarymo sistemų natūraliai ventiliacijai ir dūmų šalinimui tiekėjas. Aukštos kokybės ir ilgo eksploatavimo laiko produkcija, lanksti įmonės politika bei konkurencingos kainos leido įmonei įsitvirtinti Lietuvos rinkoje. UAB „Buitmena“, siekdama didinti produktyvumą ir pardavimų apimtis, nusprendė sustiprinti savo konkurencingumą užsienio rinkose (Latvija, Lenkija, NVS šalys), joms pateikiant naujus aukštos kokybės gaminius – dūmų šalinimo liukus ir sistemas.

Įgyvendintas ES finansuojamas projektas / 2013-08-15

UAB „Buitmena“, įkurta 2003 m., šiuo metu yra pagrindinis zenitinių žibintų, šviesos konstrukcijų, automatinių atidarymo sistemų natūraliai ventiliacijai ir dūmų šalinimui tiekėjas Lietuvoje. Aukštos kokybės ir ilgo eksploatavimo laiko produkcija, lanksti įmonės politika bei konkurencingos kainos leido įmonei įsitvirtinti Lietuvos rinkoje.

Projektas kodas – VP2-2.1-ŪM-04-K-03-037
Projekto pavadinimas – „UAB „Buitmena“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“.
Projekto vykdytojas – UAB „Buitmena“
Priemonė – pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.
Uždavinys – padidinti įmonių produktyvumą.
Įgyvendinimo vieta – Viln– 2011 m. lapkričio 24 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2013 m. gegužės 23 d.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.ius
Projekto vykdymo pradžia